Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruovala vodovod v Podbořanech


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. uskutečnila v Podbořanech na Lounsku další ze svých plánovaných investičních akcí. Jednalo se o rekonstrukci úseku vodovodního řadu v Kadaňské ulici a jeho prodloužení s napojením na vodovod do Vysokých Třebušic.

Stavba byla zařazena do investičního plánu SVS na základě opakovaných stížností na kvalitu pitné vody, která se projevovala jejím okrovým zabarvením. Cílem byla rekonstrukce nevyhovujícího starého a inkrustovaného potrubí v Kadaňské ulici v úseku mezi křižovatkami Kozinova a Šumavská v délce 153 metrů a prodloužení tohoto řadu o 166 metrů s napojením na vodovod do Vysokých Třebušic. Nové potrubí je z polyethylenu (PE), má lepší průtočné vlastnosti a na rozdíl od dosavadního kovového potrubí nekoroduje. Propojením na vodovod do Vysokých Třebušic je zajištěna i výměna pitné vody v potrubí, které bylo doposud koncové. Současně s hlavním vodovodním řadem byly zrekonstruovány i veřejné části domovních vodovodních přípojek.

Stavební práce na rekonstrukci a dostavbě vodovodu v Podbořanech jsou v celkovém finančním objemu 1,182 milionu korun (bez DPH). Byly v souladu se smlouvou o dílo zahájeny v červenci 2005 a ukončeny byly podle plánu do konce měsíce října 2005. Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářská stavební společnost s r. o. Chomutov.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Naše společnost převzala za své akcionáře – města a obce – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou, proto věnujeme obnově a dostavbě vodárenských systémů stálou pozornost.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruovala vodovod v Podbořanech
Vytištěno: 20.07.2017 20:42, www.svs.cz