Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje úsek kanalizace v Kadani


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Kadani plánovanou investiční akci, která vyřeší havarijní stav kanalizace v Poštovní ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „V souladu se schváleným Podnikatelským záměrem společnosti na období 2005 – 2010 věnujeme dlouhodobě ve stejné míře pozornost jak strategickým investicím, tak obnově stávajícího vodohospodářského majetku.“

Více o stavbě
:

Investiční akce k odstranění havarijního stavu zahrnuje rekonstrukci uliční kanalizační stoky v celkové délce 301 metrů. Bude zvětšen profil potrubí z průměru 400 mm na 600 mm. Jako trubní materiál bude použita kamenina. Současně se provede přepojení stoky novým potrubím průměru 600 mm v délce 71 metrů do stávající stoky průměru 1 000 mm.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizační stoky a stavbě propojovací stoky v celkovém finančním objemu 9,350 milionu korun (bez DPH) jsou zahájeny v polovině května 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce září 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení firma AZ Sanace a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje úsek kanalizace v Kadani
Vytištěno: 28.06.2017 12:29, www.svs.cz