Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje úsek vodovodního přivaděče Velemyšleves - Staňkovice


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. uskuteční na Lounsku další ze svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce vodovodního přivaděče mezi obcemi Velemyšleves - Staňkovice.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Při přípravě této investiční akce jsme brali v úvahu nejenom zásobování města Žatec, ale i rozvíjející se průmyslovou zónu Triangl. Kapacitně je proto přivaděč dimenzován na možnost zásobování až 20 tisíc obyvatel, přičemž současný počet je 8 176.“

Více o stavbě:

Investiční akce „Rekonstrukce přivaděče Velemyšleves – Staňkovice 2. etapa“ je součástí celkové rekonstrukce přivaděče pitné vody Malé Březno – Žatec, resp. jeho 6,9 km dlouhého úseku Velemyšleves – Staňkovice, kde zkorodované ocelové potrubí průměru 300 mm vykazuje značnou poruchovost. Začínající druhá etapa rekonstrukce se týká katastru obce Velemyšleves, kde bude provedena výměna stávajícího ocelového potrubí v délce 750 metrů za potrubí z tvárné litiny o průměru 300 mm.

Stavební práce na rekonstrukci přívodního vodovodního řadu ve Velemyšlevsi jsou v celkovém finančním objemu 3,679 milionu korun (bez DPH). Stavba bude zahájena začátkem května 2006 a ukončena má být podle plánu do konce července 2006. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ekostavby Louny s. r. o.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje úsek vodovodního přivaděče Velemyšleves - Staňkovice
Vytištěno: 25.07.2017 18:38, www.svs.cz