Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje vodovodní přivaděč Chřibská – Varnsdorf


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. uskuteční na Šluknovsku další ze svých plánovaných investičních akcí. Jedná se o rekonstrukci vodovodního přivaděče Chřibská - Varnsdorf.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce podstatné části vodovodního přivaděče přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek pitné vody pro téměř 7 300 obyvatel napojených na veřejný vodovod. Jedná se o jednu z největších investičních akcí naší společnosti, která přispěje k bezproblémovému zásobování obyvatel severu Čech pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč o průměru 250 mm slouží k přepravě pitné vody z rozdělovacího vodojemu nad Horní Chřibskou, jenž je zásobován z úpravny vody Chřibská, do vodojemu ve Varnsdorfu. Má celkovou délku 8 736 metrů a tvoří jej úseky z trub litinových (1 576 metrů), azbestocementových (3 953 metrů) a ocelových (3 207 metrů). Z důvodu postupného vyřazování azbestocementového potrubí z vodárenských provozů a kvůli stářím zkorodovanému ocelovému potrubí (z r. 1970) bude rekonstruován vodovodní přivaděč v délce 7 160 metrů a nově bude použito potrubí umělohmotné, z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE) o průměru 250 mm. Součástí stavby bude i rekonstrukce dalších navazujících a pro provoz přivaděče nezbytných řadů z azbestocementových trub v celkové délce 226 metrů, které budou rovněž nahrazeny polyetylénovým potrubím. Celkem tedy bude v rámci investiční akce SVS zrekonstruováno 7 386 metrů vodovodních řadů.

Trasa vodovodního přivaděče vede přes trvalé travní porosty v tzv. pásmu horských pastvin, kde zemědělci využívají dotací z EU, resp. MZe s podmínkou, že v době vegetace zde nebudou realizovány stavby. Rekonstrukce vodovodních řadů proto proběhne v mimovegetační době a v úseku o délce 1 115 metrů bezvýkopovou technologií.

Stavební práce na rekonstrukci vodovodního přivaděče jsou v celkovém finančním objemu téměř 34,288 milionu korun (bez DPH). Budou zahájeny v 39. týdnu a ukončeny mají být podle plánu do konce srpna 2008. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební, a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost zrekonstruuje vodovodní přivaděč Chřibská – Varnsdorf
Vytištěno: 20.07.2017 20:37, www.svs.cz