Pro média a PR

Severočeská vodárenská zrekonstruuje další úsek kanalizace v Dubí


Tisková zpráva, 23. února 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v Dubí na Teplicku další plánovanou investiční akci. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulicích Pohraniční stráže a Krušnohorská. Akce je ve finančním objemu téměř 8,6 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Další etapa rekonstrukce kanalizace v Dubí přispěje k bezporuchovému odvádění odpadních vod od cca 60 připojených obyvatel a z objektu domova důchodců.“ 

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizace v Dubí v ulici Pohraniční stráže je z betonových trub. Kvůli stáří (cca 50 let) je v havarijním stavu. Kamerové prohlídky ukazují, že je kanalizace popraskaná, má narušenou statiku a propadá se. Stoka je vedena v trase vysoce frekventované silnice I/27, což komplikuje opravy. Další poškozený úsek kanalizace kamerová prohlídka ukázala poblíž, v Krušnohorské ulici u křižovatky s Ruskou ulicí.

V rámci investiční akce SVS dojde k náhradě betonového potrubí kameninovým o průměru 500 mm v délce 373 metrů v ul. Pohraniční stráže a v délce 17 metrů v Krušnohorské ulici. Bude zrekonstruováno devět kanalizačních šachet a vybudována nová šachta v Krušnohorské ulici. Zároveň bude přepojeno 15 stávajících kanalizačních přípojek a zrekonstruovány budou jejich veřejné části v souhrnné délce 100 metrů. Závěrem akce SVS bude obnoven povrch komunikace v celé šíři.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 8,599 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodostav spol. s r. o. se sídlem Teplicích. Stavební práce začaly v 8. týdnu 2009 a mají být podle smlouvy ukončeny do konce května 2009.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská zrekonstruuje další úsek kanalizace v Dubí
Vytištěno: 25.07.2017 18:39, www.svs.cz