Pro média a PR

Stavíme nový vodojem Děčín, Letná - podle plánů se zde má počet obyvatel zvýšit až o cca 850

Teplice, 18. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na v Děčíně další letošní plánovanou investiční akci – výstavbu vodojemu Letná
.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Cílem stavby SVS v Děčíně je zajistit pro nově připojené obyvatele městských částí Letná a Krásný Studenec zásobování pitnou vodou v dostatečném množství. Podle plánů se zde má počet obyvatel zvýšit až o cca 850.“ 

Více o stavbě:

Lokalita Děčín VI – Letná, Děčín VII – Dolní Oldřichov a Děčín XXIV – Krásný Studenec je nyní zásobována pitnou vodou z vodojemů Pastýřská Stěna a Starý, s celkovým objemem 1 050 m3. Protože město Děčín podle územního plánu počítá v částech Letná a Krásný Studenec s rozvojem a výstavbou rodinných domů, je zapotřebí pro nárůst obyvatel zajistit dostatečnou akumulaci pitné vody. SVS proto rozhodla o výstavbě nového vodojemu. 

V rámci investiční akce SVS bude postaven nový monolitický železobetonový vodojem s objemem 2 x 250 m3, nový zásobní vodovodní řad z vodojemu do spotřebiště (z vysokohustotního polyetylénu průměru 150 mm), odpad z vodojemu napojený na stávající kanalizaci (z PVC průměru 300 mm) a příjezdová cesta. Nový vodojem bude z větší části podzemní – v podzemní části armaturní komory bude umístěna většina strojního a technologického vybavení objektu. Vodojem bude připojen na stávající vodovodní přivaděč Kámen – Jílové. Závěrem budou stavbou zasažené povrchy uvedeny do původního stavu. Po provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí, vnitřních potrubí a vystrojení, po zkouškách vodotěsnosti nádrží, dezinfekci a kontrole vzorků vody bude vodojem uveden do provozu.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce roku 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák).

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Stavíme nový vodojem Děčín, Letná - podle plánů se zde má počet obyvatel zvýšit až o cca 850
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz