Pro média a PR

Strategické investice Severočeské vodárenské společnosti a. s. v Libereckém kraji

Severočeská vodárenská společnost (dále SVS) se rozhodla informovat o stavu příprav projektů pro realizaci strategických investic v Libereckém kraji.

Oba kraje v regionu působnosti SVS jsou rovnocenné. SVS proto pro oba kraje připravila komplexní integrované projekty spolufinancované EU, konkrétně v Ústeckém kraji projekt „ISPA Podkrušnohoří“ za cca 900 milionů Kč, v Libereckém kraji projekt „Lužická Nisa“ za cca jednu miliardu korun. SVS tyto projekty připravovala postupně, protože kvůli jejich velkému rozsahu a komplexnosti řešení nebylo možné zvládnout oba zároveň. Projekt „ISPA Podkrušnohoří“ je již schválen Evropskou komisí a jeho první část – Skupina opatření Pitná voda - se začala koncem září 2004 realizovat. Ukončení realizace celého projektu je pevně stanoveno na 30. 6. 2006. SVS je první z vodárenských společností v České republice, jež uspěla v Evropské komisi s integrovaným projektem takového rozsahu. Projekt „ISPA Podkrušnohoří“ pro Ústecký kraj byl připraven a podán do Evropské komise dříve než projekt „Lužická Nisa“, protože Ústecký kraj je větší a je v něm více měst nad dva tisíce ekvivalentních obyvatel (EO), která musí v oblasti čištění odpadních vod splňovat přísné evropské limity, a navíc průměrné stáří vodohospodářských zařízení v Ústeckém kraji je vyšší než v kraji Libereckém.

Obsahem Integrovaného projektu pro Liberecký kraj „Lužická Nisa“, jež bude spolufinancován EU, je konkrétně:

- Rekonstrukce úpravny vody Souš, jednoho ze tří rozhodujících zdrojů pitné vody pro 150- tisícovou aglomeraci Liberec a Jablonec,

- Dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou, celkem pět dílčích akcí v okrese Liberec a tři ve městě Jablonec nad Nisou,

- Rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci: ačkoliv jde o poměrně nové zařízení, uvedené do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje parametrů požadovaných směrnicemi EU a současnou legislativou ČR - její rekonstrukce by měla být v rozsahu kolem 220 milionů korun.

O přijetí tohoto projektu Evropská komise právě rozhoduje. Realizace tohoto projektu je naplánována do konce roku 2008.

Dále je pro Liberecký kraj připravován další integrovaný projekt s názvem „Čistá Ploučnice“, s rozsahem cca 590 mil. Kč, který bude rovněž spolufinancován EU. Projekt „Čistá Ploučnice“ sestává z osmi subprojektů, a to rekonstrukce pěti čistíren odpadních vod (z toho dvě jsou s kapacitou nad 10 tis. EO), konkrétně Česká Lípa, Nový Bor, Doksy - Staré Splavy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy a tří dostaveb kanalizací, které řeší vypouštění nedostatečně předčištěných odpadních vod ze stávajících kanalizačních výustí jejich převedením na čistírny odpadních vod, konkrétně Zákupy, Kamenický Šenov, Mimoň. V případě projektu „Čistá Ploučnice“ byl předložen jeho záměr, který předchází vlastnímu podání žádosti, a na české straně již byl 8. 10. 2004 podmínečně (s připomínkami) schválen. Bude následovat vypořádání připomínek a příprava žádosti. Předpokládaný termín realizace je 2007-2009

Lze očekávat, že dotace z prostředků EU může v obou případech dosáhnout až 65% uznatelných nákladů.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Integrované projekty Severočeské vodárenské společnosti představují, co se týče výstavby vodohospodářské infrastuktury a získávání dotací z národních fondů i z fondů EU, obrovský přínos pro další rozvoj Libereckého kraje.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Strategické investice Severočeské vodárenské společnosti a. s. v Libereckém kraji
Vytištěno: 26.07.2017 00:37, www.svs.cz