Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace v Tanvaldu

Teplice, 7. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Jablonecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci kanalizace v Tanvaldu, Radniční ulici.

„Severočeská vodárenská společnost postupuje v souladu se schváleným plánem obnovyvodovodůa kanalizací. Rekonstrukce stoky procházející sídlištěm přispějek bezproblémovému odvádění odpadních vod z lokality. Akce probíhá v předstihu před rekonstrukcí povrchů, kterou na rok 2013 plánuje Městský úřad Tanvald,“ dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizace o průměru 400 mm byla uvedena do provozu v roce 1966. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu.
Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce 325 metrů kanalizace v Radniční ulici v centrální části města. Nově bude použito potrubí z kameniny o průměru 400 mm. Součástí stavby bude přepojení celkem 36 stávajících kanalizačních přípojek z kameniny průměru 200 mm v celkové délce 40 metrů a vybudování 16 nových kanalizačních šachet.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. dubna 2012. Stavební práce začaly 30. dubna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 80,31 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:
Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace v Tanvaldu
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz