Pro média a PR

SVS realizuje na Českolipsku rekonstrukci vodovodu v Horní Světlé

Teplice, 2. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Českolipsku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Horní Světlé.

Tato investiční akce SVS přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele v prvním tlakovém pásmu v Horní Světlé, což je místní část obce Mařenice,“dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní litinové vodovodní potrubí průměru 80 mm je značně inkrustované a poruchové, proto dojde k jeho rekonstrukci. V rámci investiční akce SVS bude celkem rekonstruováno 930 metrů vodovodu. V úseku délky 725 metrů, kde bude stavba prováděna výkopem, bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm. Podchody pod stromy a pod potokem budou provedeny řízenými podvrty za použití třívrstvového potrubí z HD-PE průměru 90 mm s vnitřní a vnější ochrannou vrstvou, a to v souhrnné délce 205 metrů. 

V rámci rekonstrukce bude také provedeno přepojení 33 stávajících vodovodních přípojek a napojení čtyř vedlejších vodovodních řadů. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začnou 9. července a mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 35,64 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje na Českolipsku rekonstrukci vodovodu v Horní Světlé
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz