Pro média a PR

SVS realizuje na Lounsku rekonstrukci vodovodu mezi obcemi Staňkovice a Tvršice

Teplice, 11. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Lounsku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu mezi obcemi Staňkovice a Tvršice.

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák uvádí: Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Tato stavba přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro 80 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovod z roku 1979 je ve špatném technickém stavu. Obsahem investiční akce SVS je jeho rekonstrukce v celkové délce 726 metrů. Nově bude použito potrubí z lineárního polyetylénu (PE). Součástí stavby bude přepojení 39 stávajících vodovodních přípojek. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 14. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 14 staveb za celkových 50,93 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje na Lounsku rekonstrukci vodovodu mezi obcemi Staňkovice a Tvršice
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz