Pro média a PR

SVS realizuje v Liberci rekonstrukci vodovodu v Karlinské a Novinské ulici

Teplice, 20. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Karlinské a Novinské ulici.

Letos věnujeme přibližně 60% ročního investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování 65 připojených obyvatel pitnou vodou,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Původní ocelový vodovod průměru 80 a 70 mm byl uveden do provozu v roce 1954. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu, až z 80% inkrustovaný a proto nedostatečně kapacitní.
Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodního řadu v okrajové části města, kde jeho trasa vede převážně v místní komunikaci. Celkem bude nahrazeno 818 metrů vodovodu, přičemž nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm. Součástí stavby bude přepojení celkem 17 stávajících vodovodních přípojek a realizace tří nadzemních hydrantů. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace nad výkopovou rýhou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012. Stavební práce začaly 11. dubna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje v Liberci rekonstrukci vodovodu v Karlinské a Novinské ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:39, www.svs.cz