Pro média a PR

SVS: Rekonstrukce vodovodu v Hrádku nad Nisou, Žitavské ulici

Teplice, 12. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku v Hrádku nad Nisou další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Žitavské ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme přes 60% z celkového ročního objemu na investice. Rekonstrukce 922 metrů vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 700 připojených obyvatel.“

Více o stavbě
:

Ačkoliv je původní polyetylénový (PE) vodovodní řad teprve z roku 1980, je ve špatném technickém stavu. V důsledku toho dochází k velmi častým poruchám, proto bude v rámci investiční akce SVS rekonstruován.

Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 110 mm v délce 922 metrů. Trasa vodovodu vede pod novou cyklostezkou do Žitavy. Rekonstrukce je proto prováděna převážně bezvýkopovou technologií – řízeným podvrtem.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstrukce vodovodu v Hrádku nad Nisou, Žitavské ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz