Pro média a PR

SVS: Rekonstrukce zásobovacího řadu Břvany - Výškov


Tisková zpráva, 28. února 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další ze svých letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci zásobovacího řadu Břvany - Výškov, pro zlepšení zásobování pitnou vodou této lokality.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce téměř 2500 metrů zásobovacího řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 1000 připojených obyvatel lokality.“

Více o  stavbě:

Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav původního potrubí. Nekvalitní původní materiál a montáž totiž způsobují opakovanou poruchovost. Na vodojem Břvany (1 x 500 m3) jsou napojeny obce Vrbka, Břvany, Výškov, Bítozeves, Vidovle, Seménkovice, Rvanice a Postoloprty – celkem přibližně 1000 obyvatel.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazeno celkem 2 473 metrů vodovodu potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE), a to 2 389 metrů o průměru 150 mm a 84 metrů o průměru 225 mm. Nový řad bude veden v těsné blízkosti původního, v průměrné hloubce kolem 1,6 metru. Stavba bude prováděna klasickou výkopovou technologií.

Investorem rekonstrukce je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště v březnu 2012. Poté začnou stavební práce, které mají být dokončeny do 31. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 50,9 mil. Kč bez DPH.Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstrukce zásobovacího řadu Břvany - Výškov
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz