Pro média a PR

SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v České Lípě na sídlišti Lada

Teplice, 10. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v České Lípě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci II. tlakového pásma vodovodu na sídlišti Lada. 

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Tentovodovod zásobuje celkově kolem 12 500 obyvatel širší lokality, včetně sídliště Lada. Rekonstrukce 183 metrů vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele.“ 

Více o stavbě:

Původní ocelový vodovodní řad z roku 1987 je ve špatném technickém stavu, v důsledku čehož dochází k opakovaným poruchám v dodávkách vody. Odstraňování poruch bylo problematické, neboť po terénních úpravách při stavbě bytových domů je řad ve značné hloubce.
V rámci investiční akce SVS bude vodovodní řad rekonstruován. Nově pro něj bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 300 mm v délce 183 metrů. Součástí akce bude přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase, která vede nezpevněným terénem – trávníkem. Původní vodovodní řad průměru 500 mm bude odstaven a zaplněn popílkem.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 35,64 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v České Lípě na sídlišti Lada
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz