Pro média a PR

SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v Jablonci n. Nisou, Opletalově ulici

Teplice, 25. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Opletalově ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Rekonstrukce vodovodu v Opletalově ulici – stavba z kategorie obnovy infrastrukturního majetku SVS – do budoucna zlepší zásobování připojených obyvatel pitnou vodou.

Více o stavbě
:

Původní litinový vodovodní řad průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1922. Je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Je silně inkrustovaný, proto si obyvatelé stěžují na slabý tlak vody. V posledních letech je opakovaně poruchový. V souběhu vede kameninová kanalizace, která je však v dobrém stavu a rekonstrukci nyní nevyžaduje.

Nově se použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 90 mm v délce 115 metrů. S ohledem na případnou budoucí rekonstrukci kanalizace bude vodovodní potrubí s izolační vrstvou. Součástí stavby bude přepojení všech pěti stávajících vodovodních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. září 2012. Stavební práce začaly 11. září a mají být dokončeny do 31. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je pro rok 2012 naplánováno 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v Jablonci n. Nisou, Opletalově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz