Pro média a PR

SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v Nechálově, místní části obce Kobyly

Teplice, 26. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Nechálově, což je místní část obce Kobyly.
 

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Rekonstrukce stoletého, silně inkrustovaného vodovodu přispěje k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele. Ve srovnání s předchozími lety se snažíme zvýšit tempo obnovy majetku společnosti, proto na rekonstrukce letos jde téměř 70% z celkového ročního objemu na investice.“ 

Více o stavbě:

Původní litinový vodovod o průměru 50 mm byl uveden do provozu již v roce 1913. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu. Je silně inkrustovaný, proto si připojení obyvatelé stěžují na nízký tlak vody.

Nově se použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 63 mm v délce 227 metrů. V rámci stavby bude přepojeno všech pět stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude provedena standardně výkopovou technologií. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. září 2012. Stavební práce byly zahájeny v 38. týdnu a mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začala rekonstrukce vodovodu v Nechálově, místní části obce Kobyly
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz