Pro média a PR

Začíná rekonstrukce vodovodu ve Smržovce, v lokalitě Horní Luční

Teplice, 30. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve Smržovce, v lokalitě Horní Luční.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Letoškem počínaje věnujeme výrazně větší pozornost obnově sítí. Rekonstrukce vodovodu ve Smržovce přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod ve Smržovce v lokalitě Horní Luční (odbočka z Luční ulice) z roku 1973 je ve špatném technickém stavu, značně zkorodovaný a inkrustovaný. Obsahem investiční akce SVS je jeho rekonstrukce v celkové délce 360 metrů. Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 80 mm. Součástí stavby bude přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce vodovodu ve Smržovce, v lokalitě Horní Luční
Vytištěno: 28.06.2017 12:30, www.svs.cz