Pro média a PR

Spolupráce SVS s rakouskými vodárenskými společnostmi


Informace o odborné exkurzi

Ve dnech 12. - 14. září 2007 uskutečnila Severočeská vodárenská společnost odbornou exkurzi do Rakouska, jíž se zúčastnili členové orgánů společnosti a management. Pro výběr Rakouska jako cíle exkurze hovoří řada důvodů: předně jde o nejbližšího souseda a stát, který je podmínkám ČR a Severočeské vodárenské společnosti v řadě ohledů nejblíž. Jde rovněž o malý vnitrozemský, z větší části hornatý stát střední Evropy. V ekologických aktivitách, co se týče opatření pro zachování čistoty vody, má Rakousko před Českou republikou náskok cca 15 let – intenzivní rozvoj vodárenské infrastruktury zde začal již v 70. letech 20. století. Severočeská vodárenská společnost, aby měla přístup k rámcovým zahraničním informacím z oboru vodního hospodářství, je od roku 2002 členem ÖWAV (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschatsverband), tj. Rakouského sdružení vodního a odpadového hospodářství. 


Infocentrum ČOV Sacburk - SickerwiesenCílem návštěvy bylo především Salcbursko a město Salcburk s jeho společností Salzburg AG, která zajišťuje dodávky energií, hromadnou dopravu, telekomunikační služby a samozřejmě to pro SVS nejzajímavější - dodávky pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních. V podrobné prezentaci zde byl představen zdejší systém výroby pitné vody, používané technologie, ceny vstupů do výroby pitné vody a trendy posledních let v její spotřebě – což má samozřejmě dopad na cenu vody. Ačkoliv v tomto regionu mají k dispozici pro výrobu pitné vody velmi bohaté a čisté zdroje, tzn. že upravují surovou vodu minimálním způsobem, i tak zde činí současná cena vody v přepočtu asi 103 Kč/m3. Rakouští kolegové se potýkají se stejnou skutečností, jako vodárenství v ČR – s neustálým mírným poklesem spotřeby vody a stále přísnějšími požadavky evropské legislativy, což se promítá do potřeby investic. Řada dotazů ze strany SVS proto směřovala i na rychlost a podíl rekonstrukcí infrastrukturního majetku.


ČOV Salcburk - Sickerwiesen má kapacitu 580 000 EO


Zajímavá byla rovněž návštěva špičkové čistírny odpadních vod v Salcburku – Sickerwiesenu, určené pro čištění komunálních
a průmyslových odpadních vod aglomerace,
s kapacitou 580 000 ekvivalentních obyvatel. Salcbursko jako spolková země má svou vlastní přísnou legislativu, která vede výhradně ke spalování čistírenských kalů - žádné jiné jejich použití zde není možné.


Příjetí členů orgánů SVS na radnici Mirabell v Salcburku
Součástí pracovní cesty bylo oficiální přijetí členů orgánů společnosti na radnici v Salcburku, v historických prostorách zámku Mirabell. Město Salcburk spolu se spolkovou zemí Salcbursko jsou totiž většinovými vlastníky společnosti Salzburg AG.
Úvodní informace před návštěvou vodárenského tunelu pod Dunajem
V Linci byla na programu návštěva zdejší vodárenské společnosti, kde byli zástupci SVS seznámeni se systémem zásobování pitnou vodou a odkanalizování v náročných podmínkách aglomerace rozložené na obou březích Dunaje – s využitím tunelů pod řekou
a mostů. V tomto regionu činí cena vody (vodného a stočného) v přepočtu cca 144 Kč/m3.Dále zástupci Severočeské vodárenské společnosti navštívili výrobní závod společnosti HAWLE ve Vöcklabrucku a setkali se s jejím nejvyšším vedením. Tato společnost je známým evropským výrobcem armatur.

Návštěva Rakouska byla prvním krokem k navázání pracovních kontaktů s kolegy ze země, která má před námi v realizaci opatření pro čistotu vod malý náskok, proto nám může být ve vodárenství inspirací. Byla zde dohodnuta řada navazujících návštěv a bilaterálních jednání, na kterých dojde
k oboustranné výměně konkrétních zkušeností. Dosavadní členství SVS v rakouském oborovém vodárenském sdružení tak postoupí na další, pracovní a praktický stupeň.

Rakousko je vnitrozemský federativní stát. Skládá se z 9 spolkových zemí. Zástupci Severočeské vodárenské společnosti navštívili spolkovou zemi Salcbursko - 530 000 obyvatel, 7 154 km2, hl. město Salcburk – Salzburg a Horní Rakousy - 1 405 000 obyvatel, 11 982 km2, hl. město Linec – Linz. Pro srovnání: Liberecký kraj má 428 000 obyvatel a rozlohu 3 163 km2, Ústecký kraj 843 000 obyvatel
a 5 335 km2.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Zahájení spolupráce s rakouskými vodárenskými společnostmi
Vytištěno: 25.06.2017 02:12, www.svs.cz