Pro média a PR

SVS zahajuje další rekonstrukci kanalizace v Ústí nad Labem


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Ústí nad Labem další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která vyřeší havarijní stav kanalizace v ulici Karla IV.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Zahajovaná investiční akce SVS je dalším krokem v rámci postupné obnovy vodohospodářských sítí v krajském městě Ústí nad Labem, zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel.“

Více o stavbě
:

Investiční akce zahrnuje rekonstrukci kanalizační stoky, která je vzhledem ke svému stáří ve špatném technickém stavu. Z téhož důvodu je v celém úseku nutná rekonstrukce kanalizačních šachet. Na kanalizaci je zde napojeno téměř 2.750 obyvatel. Na rekonstrukci kanalizace navazuje záměr města Ústí nad Labem vybudovat v dané lokalitě trolejbusovou trať, který se již začal realizovat rekonstrukcí zastávek.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně kanalizačního řadu za kameninu průměru 700 mm v délce 162 metrů v úseku Litoměřické ulice, k výměně kanalizačního řadu za kameninu průměru 600 mm v délce 541 metrů v úseku od Litoměřické ulice po křížení ulic Karla IV. a Barrandova, k výměně kanalizačního řadu za kameninu průměru 500 mm v délce 519 metrů v úseku od křížení ulic Karla IV. a Barrandova po Novosedlické náměstí. Dojde rovněž k propojení uvedené rekonstruované kanalizace se stávající kanalizací v ulici Ke Hradu. Pro objekt č. p. 810/13 bude zhotovena čerpací šachta s výtlačným řadem délky 40 metrů. Kanalizační řad pod zahrádkami v celkové délce 172 metrů bude zrušen, aby nedocházelo k propadům.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu téměř 33,196 milionu korun (bez DPH). Budou zahájeny v příštím týdnu a jejich ukončení je naplánováno do srpna 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost VIAMONT a. s. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje další rekonstrukci kanalizace v Ústí nad Labem
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz