Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Liberci - Horním Růžodole


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v příštím týdnu v Liberci – Horním Růžodole další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která vyřeší havarijní stav kanalizace v prostoru Šlikova – Hradební a přilehlých ulicích, Tylova, Havlíčkova a Kollárova.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Zahajovaná rekonstrukce kanalizace v Liberci - Horním Růžodole je dokladem, že stejnou mírou věnujeme pozornost jak strategickým investicím, tak obnově stávajícího vodohospodářského majetku, což je v souladu se schváleným Podnikatelským záměrem společnosti na období 2005 – 2010.“

Více o stavbě
:

Investiční akce zahrnuje rekonstrukci kanalizačních stok z meziválečného období, která je ve špatném technickém stavu. V současnosti je na ně napojeno cca 530 obyvatel. Z důvodu stavu kanalizace nyní není možné povolovat rušení septiků u nemovitostí, které jsou přes septik napojeny do veřejné kanalizace, a to přesto, že je placeno stočné. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna betonových trub o průměru 300 a 400 mm v celkové délce 1.420 metrů, včetně podchycení a rekonstrukce veřejné části domovních přípojek v celkové délce cca 300 metrů.

Stavební práce na rekonstrukci kanalizačních stok a veřejných částí domovních přípojek jsou v celkovém finančním objemu 18,965 milionu korun (bez DPH), z toho v průběhu roku 2006 má být proinvestováno 8 milionů korun. Stavební práce budou zahájeny v průběhu příštího týdne a jejich ukončení je naplánováno do 31. července 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Liberec.

Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz