Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Edisonově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Edisonově ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Průběžná obnova infrastruktury k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a pro odvádění odpadních vod je jednou z našich trvalých priorit. Snažíme se dlouhodobě práce koordinovat, abychom minimalizovali náklady i dopravní omezení obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad je z oceli o průměru 100 mm. Potrubí je již značně zkorodované a proto poruchové. Bude provedena jeho výměna z potrubí z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE) o průměru 110 mm v délce 219 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i výměna veřejných částí šesti odbočných domovních řadů v celkové délce 81,5 metru.

Stávající kanalizace z betonu o průměru 400 mm je také ve špatném technickém stavu. Bude provedena výměna za betonové potrubí o průměru 400 mm v délce 198 metrů, včetně rekonstrukce devíti kanalizačních šachet a veřejných částí čtyř přípojek v celkové délce 53 metrů. Dále budou přepojeny uliční vpusti a dešťové svody.

Investiční akce je v celkovém finančním objemu 4,45 milionu korun (bez DPH). Stavební práce budou zahájeny v tomto týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do 15. června 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost AQUA zemní práce s. r. o. se sídlem Litvínov – Hamry.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově, Edisonově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz