Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Chomutově další z plánovaných investičních akcí roku 2006, která vyřeší havarijní stav kanalizace a vodovodu v Meisnerově ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: “Zahajovaná investiční akce v Meisnerově ulici ukazuje, že vedle strategických investicí věnuje naše společnost stálou pozornost obnově stávajícího vodohospodářského majetku. Akce představuje rekonstrukci kanalizační stoky a souběžně vedeného vodovodu, které jsou vzhledem ke stáří ve špatném technickém stavu. Počet obyvatel napojených v dané lokalitě na veřejný vodovod a kanalizaci zůstane i po rekonstrukci stejný - 280.“

Více o stavbě
:

V rámci rekonstrukce kanalizace bude provedena výměna stávající betonové kanalizační stoky o vejčitém průměru 500/750 mm v celkové délce 250 metrů, včetně výměny kanalizačních přípojek v celkové délce 100 metrů. V souběhu se stokou ve vzdálenosti cca 1,5 metru je veden více než 60 let starý litinový vodovodní řad, na němž opakovaně dochází k poruchám. Bude proto provedena jeho výměna za potrubí z polyetylénu průměru 150 mm v délce 250 metrů, včetně rekonstrukce 20 ks vodovodních domovních přípojek v celkové délce 100 metrů.

Stavební práce jsou v celkovém finančním objemu téměř 8,884 milionu korun (bez DPH). Budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu 2006 a jejich ukončení je naplánováno do konce prosince 2006. Povrchy komunikací nad výkopem budou poté uvedeny do původního stavu do konce května 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. z Ústí nad Labem.


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Chomutově
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz