Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v České Lípě na Špičáku


Tisková zpráva, 5. května 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v České Lípě na sídlišti Špičák další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v ulicích Norské, Alexandrovské, Myslbekově, Brněnské a Jana Wericha. Celá akce je ve finančním objemu téměř 6,4 milionu korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, upřesňuje: „Jedná se již o IV. etapu rekonstrukce vodovodu, kterou SVS provádí na sídlišti Špičák. Tato akce do budoucna přispěje téměř 1 500 připojeným obyvatelům uvedených ulic k bezporuchovému zásobování pitnou vodou. Na Českolipsku SVS letos kromě naplánovaných akcí k obnově majetku zahájí rovněž jednotlivé stavby rozděleného projektu Čistá Ploučnice, pro které nyní probíhají výběrová řízení na zhotovitele. Celkový objem těchto strategických investic dosahuje cca 500 milionů korun,“ doplňuje Petr Skokan.

Více o stavbě:

Stávající rozváděcí řady a vodovodní přípojky na sídlišti Špičák jsou provedeny z oceli. Vlivem nevhodného materiálu a doby provozování téměř 40 let jsou zkorodované a opakovaně poruchové. Proto zde proběhly již tři etapy rekonstrukcí, při kterých je ocelové potrubí nahrazováno potrubím z odolnějšího nekovového materiálu – vysokohustotního polyetylénu (PE-HD).

V rámci investiční akce SVS dojde nyní k výměně celkem 996 metrů vodovodního potrubí, které je vedeno v komunikacích, chodnících a zelených plochách. Dojde rovněž k přepojení stávajících vodovodních přípojek včetně výměny jejich veřejných částí v souhrnné délce 209 metrů. V Norské ulici bude vyměněno 160 metrů potrubí a 65 metrů přípojek, v Alexandrovské ulici 265 metrů potrubí a 16 metrů přípojek, v Myslbekově ulici 131 metrů potrubí a 29 metrů přípojek, v Brněnské ulici 219 metrů potrubí a 50 metrů přípojek, v ulici Jana Wericha 221 metrů potrubí a 49 metrů přípojek. Součástí stavebních prací bude obnova chodníků a komunikací tam, kde budou výkopovými pracemi narušeny.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,37 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s., která je zároveň dodavatelem pitné vody v regionu. V minulosti společnost SčVK již některé vodovody na Špičáku rekonstruovala. V případě zahajované investiční akce – stejně jako v minulosti - zaručuje SčVK minimální odstávky v zásobování obyvatel jednotlivých domů vodou. Stavba dnes byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou 11. května a mají být ukončeny do 30. září 2009. 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v České Lípě na Špičáku
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz