Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Hudcově


Tisková zpráva, 26. února 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v místní části Teplice – Hudcov, v ulicích Košťanská a Výšina. Akce je ve finančním objemu téměř 6,5 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje přibližně 300 připojeným obyvatelům k bezporuchovému zásobování pitnou vodou.“

Více o  stavbě:

Stávající litinové vodovodní řady v uvedené lokalitě pocházejí ze 30. a 50. let minulého století. Jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu, inkrustované a zkorodované, dochází na nich opakovaně k poruchám.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celkem 1 135 metrů vodovodního potrubí a cca 30 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Rekonstrukce se bude konkrétně týkat 910 metrů vodovodního řadu v Košťanské ulici vč. přepojení pěti stávajících přípojek, 160 metrů dlouhého řadu na Výšině (směr Duchcov) vč. rekonstrukce veřejných částí sedmi přípojek a rekonstrukce 65 metrů řadu na Výšině (směr Teplice) vč. rekonstrukce veřejných částí tří přípojek. Nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokotlaký polyetylén (PE-HD). Závěrem bude obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,42 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba bude zahájena v polovině února předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce budou zahájeny začátkem března a mají být ukončeny do 31. května 2009.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Hudcově
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz