Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Liberci, v Široké ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci starého vodovodu v centru Liberce, v Široké ulici.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rozsahem nejde o velkou investiční akci, ale vzhledem k tomu, že jde o dopravně značně exponovanou lokalitu poblíž centra města, přinese stavba dopravní omezení pro obyvatele. Po rekonstrukci vodovodu ještě obnovíme povrch komunikací.“

Více o stavbě:

Stávající část vodovodní rozvodné sítě v Liberci v Široké ulici od Soukenného náměstí po ulici U Lomu je z litinových trubek o průměru 100 a 200 mm. Pochází z roku 1902. Vzhledem ke stáří a z důvodu vysokého provozního tlaku je potrubí ve špatném technickém stavu, inkrustované a značně poruchové. Jednosměrná Široká ulice je dopravně značně exponovaná, proto jsou zde opravy poruch na vodovodní síti vždy komplikované. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci 320 metrů vodovodního řadu. Bude použita odolnější tvárná litina. V úseku od Soukenného náměstí po Vrabčí ulici v délce 254 metrů o průměru 100 mm, v úseku mezi ulicemi Vrabčí a U Lomu v délce 66 metrů o průměru 200 mm. Součástí rekonstrukce bude výměna veřejných částí 18 vodovodních přípojek v celkové délce 72 metrů, včetně jejich přepojení a přepojení vodovodních řadů z bočních ulic Papírová, Bednářská, Na Svahu, Vrabčí a Resslova. V 28 metrů dlouhém úseku Široké ulice - mezi ulicemi U Lomu a Vrabčí - bude souběžně s vodovodem zrekonstruována kanalizace. Stávající zděné potrubí nahradí kamenina o průměru 400 mm.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 3,2 milionu korun (bez DPH). Stavba byla zahájena začátkem měsíce předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech a mají být podle smlouvy ukončeny do 7. září 2007. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost František Zikuda – Stavitel se sídlem v Turnově.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Liberci, v Široké ulici
Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz