Pro média a PR

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Podbořanech


Tisková zpráva, 7. dubna 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Podbořanech na Lounsku další z plánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Dukelské a Žatecké ulici. Akce je ve finančním objemu 10,3 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje do budoucna téměř 350 připojeným obyvatelům uvedené lokality k bezporuchovému zásobování pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Stávající litinové vodovodní řady v Dukelské a Žatecké ulici pocházejí z 50. let 20. století. Vlivem stáří jsou ve špatném technickém stavu – inkrustované, zkorodované a opakovaně poruchové.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně celkem 1 088 metrů vodovodního potrubí, které je vedeno v komunikaci Dukelská a v zeleném pásu u komunikace Žatecká. Nově bude jako trubní materiál použit odolný vysokohustotní polyetylén (PE-HD). Součástí akce bude propojení nového vodovodního řadu do bočních ulic (13 ks) a přepojení stávajících vodovodních přípojek (42 ks) včetně výměny jejich veřejných částí v souhrnné délce téměř 190 metrů. V Dukelské ulici stávající potrubí, upevněné na boku mostní konstrukce, kříží Dolánecký potok. Rekonstruované potrubí zde bude uloženo v chráničce. Závěrem investiční akce SVS bude obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 10,3 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. se sídlem v Chomutově. Stavba bude zahájena v 15. týdnu 2009 předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce budou zahájeny v témže týdnua mají být ukončeny do 31. srpna 2009.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Podbořanech
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz