Pro média a PR

Ucpávání kanalizace, kaverny, propadliny, nekvalitní vodovod z akce "Z" - důvody pro rekonstrukci v Jablonném v P.

Teplice, 7. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí, v lokalitě u tenisových kurtů
.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí provádíme úsporně v rámci jedné akce. Rekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 350 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“

Více o stavbě:

Betonová a kameninová kanalizační stoka vnitřního průměru 300 mm v lokalitě u tenisových kurtů byla uvedena do provozu roku 1956. Je dnes ve špatném technickém stavu použitím nekvalitního materiálu i spojů. Dochází k ucpávání a tvoří se kaverny, které se na povrchu projevují propadlinami.

Vodovodní potrubí z lineárního polyetylénu průměru 90 mm bylo do provozu uvedeno před rokem 1990. Jde tedy o poměrně nový vodovod, který byl realizován v rámci akce „Z“, což se projevilo na jeho kvalitě. Opakovaně poruchový vodovod je veden v těsném souběhu s kanalizací a několikrát ji křižuje, proto bude rekonstruován zároveň s ní. 

V rámci investiční akce bude pro vodovod nově použito potrubí z polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 168 metrů. V rámci výměny kanalizační stoky bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 17,5 metrů, vnitřního průměru 300 mm v délce 70 metrů a vnitřního průměru 250 mm v délce 57,5 metrů. Součástí stavby je propojení na stávající kanalizační a vodovodní systém i přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek na trase. Stavba probíhá koordinovaně s plánovanou rekonstrukcí komunikací, kde je investorem město Jablonné v Podještědí. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení byly zahájeny vlastní výkopové práce. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ucpávání kanalizace, kaverny, propadliny, nekvalitní vodovod z akce "Z" - důvody pro rekonstrukci v Jablonném v P.
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz