Pro média a PR

ÚOHS zrušil pětimilionovou pokutu pro Severočeskou vodárenskou společnost

Teplice, 21.8.2013


Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zrušil pětimilionovou pokutu pro Severočeskou vodárenskou společnost. Případem, který se týká tendru na zvýšení kapacity úpravny vody v Meziboří na Mostecku, se budou zabývat znovu Rafajovi podřízení. ČTK to zjistila z webových stránek ÚOHS.

Zakázka v objemu téměř 290 milionů korun byla zadávána loni, v říjnu začaly stavební práce. Vodárenská společnost podle původního verdiktu ÚOHS nepostupovala v souladu se zákonem, když pro zhotovení jedné z částí stavby požadovala použití určitého drenážního systému od firmy The F.B. Leopold Company Inc.

Podle zákona o veřejných zakázkách ale nesmí zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení či specifická označení konkrétního zboží či služeb, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky.

Rafaj původní rozhodnutí svých podřízených z loňského listopadu zrušil a případ jim vrátil zpět k projednání. Původní rozhodnutí podle něj například trpí nepřezkoumatelností spočívající v nesrozumitelnosti.

Pokuta, kterou vodárenská společnost dostala, byla jednou z nejvyšších od ÚOHS v posledních letech. Firma tvrdila, že použití jména konkrétní technologie nebylo podmínkou, připouštělo se i rovnocenné řešení od jiného výrobce, pokud by bylo prokazatelně funkční.

Zdroj: ČTK.
http://www.vz24.cz/clanky/rafaj-zrusil-petimilionovou-pokutu-pro-severoceskou-vodarenskou/

____________________________________

...pro připomenutí reakce SVS a. s. ze dne 7. 12. 2012 po zveřejnění rozhodnutí ÚOHS:


Reakce SVS v souvislosti se zveřejněním Rozhodnutí ÚOHSu ve věci "spáchání správního deliktu" týkající se veřejné zakázky "Intenzifikace ÚV Meziboří"

Teplice, 7. 12. 2012

Dnes zveřejnil na svém internetovém portále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) informaci o uložení pokuty Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) za údajné porušení zákona o veřejných zakázkách, viz http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1556-severoceska-vodarenska-spolecnost-zavazne-porusila-zakon-o-verej.html

SVS obdržela rozhodnutí o „spáchání správního deliktu“ a ÚOHS uložil SVS a. s. pokutu ve výši 5 mil. Kč. V tuto chvíli Rozhodnutí zkoumají naši právníci a připravují rozklad, který budeme odesílat v nejbližších dnech. Zásadně s tímto rozhodnutím nesouhlasíme, a učiníme všechny právní kroky, aby ÚOHS své rozhodnutí přehodnotil, resp. zrušil.

V rozhodnutí je uvedeno, že se zmiňovaná pokuta týká veřejné zakázky „Intenzifikace úpravny vody Meziboří“. Chtěl bych upřesnit, že se rozhodnutí NETÝKÁ průběhu řízení a výběru zhotovitele, ale ÚOHS nám vytýká příliš konkrétní projektovou dokumentaci, kde je údajně uveden jeden konkrétní prvek technologie.


SVS trvá na tom, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržela. Nikde jsme žádný konkrétní prvek nevyžadovali. To můžeme doložit citací ze zadávací dokumentace: „Při použití jiného drenážního systému musí zhotovitel vhodným způsobem prokázat požadované technické parametry, funkčnost takového systému, nejlépe referencí z již realizované stavby.“

V naší reakci chceme upozornit na to, že úpravna vody je technologicky složité zařízení, nejedná se o žádné jednoduché samostatně fungující zařízení, ale naopak, všechny technologie musí navzájem navazovat a je důležité sladit vše, aby bylo možné garantovat kvalitu pitné vody vyráběné v takto složitém technologickém funkčním celku, kterým úpravna vody zásobující pitnou vodou několik desítek tisíc obyvatel bezesporu je.

Nehledě na technologickou složitost postupuje SVS také v souladu se všemi povoleními a nařízeními, ze kterých vyplývá povinnost použít nejlepší dostupné technologie.

ÚOHS argumentuje tím, že byla projektová dokumentace příliš složitá a technologicky náročná, a kdybychom umožnili větší volnost ve výběru technologií, mohli jsme tím dosáhnout většího počtu zájemců/uchazečů, což považujeme opravdu za zcela mylnou představu.
Takovýto přístup lze aplikovat možná tak při výběru auta, kde je jedno, v jakém voze bude příslušný úředník či úřednice vlastně jezdit.

Úpravna vody byla vždy technologicky komplikované zařízení a proto musí být projektová dokumentace specifikována tak, aby jako celek pak úpravna se všemi sledovanými parametry také fungovala.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > ÚOHS zrušil pětimilionovou pokutu pro Severočeskou vodárenskou společnost
Vytištěno: 25.06.2017 02:20, www.svs.cz