Pro média a PR

Ustanou stížnosti obyvatel v Pulečném na Jablonecku - zahájili jsme rekonstrukci vodovodu

Teplice, 22. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v obci Pulečný.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Nový úsek vodovodu v Pulečném zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel této lokality.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad z litiny průměru 80 mm v části obce Pulečný byl uveden do provozu ve 20. letech minulého století. Dnes je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, silně inkrustovaný a opakovaně poruchový, což vyvolává stížnosti na kvalitu a množství dodávané pitné vody. 

V rámci investiční akce SVS bude nově použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v souhrnné délce 812 metrů. Přepojeny budou všechny stávající vodovodní přípojky na trase. Část rekonstrukce v délce 345 metrů bude provedena podvrtem v komunikaci v majetku Libereckého kraje. Závěrem stavby dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ustanou stížnosti obyvatel v Pulečném na Jablonecku - zahájili jsme rekonstrukci vodovodu
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz