Pro média a PR

V České Lípě, Wolkerově ul. vyměňujeme rozpadlou a rozlámanou kanalizaci, vč. dožitého a inkrustovaného vodovodu

Teplice, 11. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v České Lípě, Wolkerově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaná kanalizace a vodovod v zástavbě rodinných domů ve Wolkerově ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro přibližně 30 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace o průměru 300 mm ve Wolkerově ulici je stářím rozpadlá a rozlámaná, s posunutými spoji. V souběhu vedený litinový vodovod průměru 80 mm z roku 1926 je také dožitý a silně inkrustovaný. Budou zrekonstruovány současně v průběhu jedné investiční akce SVS.

Nově bude pro kanalizace použito kameninové potrubí průměru 300 mm v délce 73 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z odolného polyetylénu PE100 RC o průměru 90 mm v celkové délce 93,5 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce revizních kanalizačních betonových šachet, přepojení stávajících tří uličních vpustí, osmi kanalizačních přípojek a šesti vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. května 2013, vlastní práce byly zahájeny 27. května 2013 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických – je letos 82 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V České Lípě, Wolkerově ul. vyměňujeme rozpadlou a rozlámanou kanalizaci, vč. dožitého a inkrustovaného vodovodu
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz