Pro média a PR

V Chomutově, Kosmově ulici, probíhá rekonstrukce poruchového a zkorodovaného vodovodu z r. 1920

Teplice, 7. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Kosmově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme téměř 70% z celkového ročního objemu na investice. Cílem rekonstrukce je zajistit do budoucna bezproblémové zásobování připojených obyvatel lokality pitnou vodou.“

Více o stavbě
:

Původní ocelový vodovod průměru 100 mm v Kosmově ulici byl uveden do provozu v roce 1920. Je vlivem stáří silně zkorodovaný, což je příčinou poruch, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Zkorodovaný řad bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm v délce 208 metrů. Na trase budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky a osazen bude jeden podzemní hydrant. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 17. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Chomutově, Kosmově ulici, probíhá rekonstrukce poruchového a zkorodovaného vodovodu z r. 1920
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz