Pro média a PR

V Chomutově, Legionářské ul., rekonstruujeme 103 let starou kanalizaci a 93 let starý vodovod

Teplice, 14. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Legionářské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizační stoka i vodovod v Legionářské ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody i odvádění odpadních vod pro přibližně 300 připojených obyvatel těchto úseků.

Více o stavbě:

Stávající koncová větev jednotné betonové kanalizační stoky průměru 300 mm pochází z roku 1910. Dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zkorodovaná, popraskaná a místy jí dokonce chybí dno. V souběhu ve vzdálenosti 1,5-2 m vedený vodovod z litiny a oceli průměru 100 mm je z roku 1920, resp. 1961. Bude rekonstruován současně s kanalizací.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm v délce 81 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z polyetylénu PE o průměru 90 mm v délce 100 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících deseti kanalizačních a pěti vodovodních přípojek na trase a rekonstrukce revizních kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním 2. května 2013 frézováním vozovky, dne 3. června byly zahájeny výkopové práce pro provedení rekonstrukce kanalizace. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. 7. 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:
home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Chomutově, Legionářské ul., rekonstruujeme 103 let starou kanalizaci a 93 let starý vodovod
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz