Pro média a PR

V Děčíně, Jelení ulici, dokončujeme výměnu vodovodu z roku 1904

Teplice, 20. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Děčíně další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Jelení ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce téměř stoletého vodovodu v Jelení ulici má do budoucna přispět k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro cca 60 připojených obyvatel.“

Více o stavbě
:

Původní ocelový vodovodní řad o průměru 50 mm v Jelení ulici v Děčíně - Horním Oldřichově byl uveden do provozu roku 1904. Je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, opakovaně poruchový v důsledku koroze, inkrustace a prasklin.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nezmění. Je vedena pod komunikací s asfaltovým povrchem a v délce 15 metrů v tělese mostku přes Jelení potok. Nově se použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) v délce 280 metrů o průměru 63 mm. Práce budou provedeny výkopovou technologií. Všechny stávající vodovodní přípojky na trase budou přepojeny, stejně tak i dva řady z vedlejších ulic. V závěru stavby dojde k obnově dotčeného povrchu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. září 2012. Stavební práce začaly 17. září a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Děčíně, Jelení ulici, dokončujeme výměnu vodovodu z roku 1904
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz