Pro média a PR

V Klášterci nad Ohří ukončila Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci kanalizace a vodovodu


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zakončila v Klášterci nad Ohří další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu
v ulici Svatopluka Čecha.

Na původní kanalizační stoku v ulici Svatopluka Čecha v délce 180 metrů byl použit skládaný kámen a betonové trouby vejčitého profilu, které byly zkorodované a děravé. Rovněž původní vodovodní řad v délce 202 metrů v téže lokalitě z litiny průměru 80 mm byl vlivem stáří poruchový (z r. 1958).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Investicím do obnovy majetku věnuje naše společnost trvalou pozornost. I tato akce přispěje k plynulému zásobování obyvatel dané lokality pitnou vodou a k bezporuchovému odvádění odpadních vod.“

Více o stavbě
:

V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti bylo vyměněno celkem 180 metrů původní kanalizace za kameninu o průměru 300 mm, včetně rekonstrukce deseti přípojek a vybudování šesti kanalizačních šachet. Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bylo použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (HDPE) průměru 90 mm. Zároveň byla provedena výměna 11 vodovodních přípojek o celkové délce 60 metrů a dvou podzemních hydrantů.

Zhotovitelem stavby je společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba je v celkovém finančním objemu 2,991 milionů korun (bez DPH). Rekonstrukce sítí v Klášterci nad Ohří - ul. Svatopluka Čecha byla zahájena v dubnu 2006 a zakončena byla v polovině června 2006.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Klášterci nad Ohří ukončila Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci kanalizace a vodovodu
Vytištěno: 26.07.2017 00:45, www.svs.cz