Pro média a PR

V lesním terénu vyměňujeme poruchový vodovod z roku 1974 pro Žizníkov, místní část České Lípy

Teplice, 28. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Žizníkově, což je místní část České Lípy.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V tomto roce oproti minulosti výrazně zvyšujeme tempo obnovy, protože do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaný vodovod v Žizníkově zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 100 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající polyetylénový (PE) vodovod v Žizníkově byl uveden do provozu v roce 1974. Dnes je ve špatném technickém stavu a často poruchový. Při jeho opravách jsou problémy s přístupem, protože potrubí je uloženo v lesním terénu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu PE-HD SLM plus o průměru 110 mm v celkové délce 250 metrů. Stavba bude realizována bezvýkopovou metodou Burstlining, aby nedošlo k poškození lesního porostu. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V lesním terénu vyměňujeme poruchový vodovod z roku 1974 pro Žizníkov, místní část České Lípy
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz