Pro média a PR

V Nemilkově, části obce Lišnice na Mostecku, vyměňujeme opakovaně poruchový vodovod v délce 246,7 m

Teplice, 13. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Nemilkově, což je část obce Lišnice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro 70 připojených obyvatel tohoto úseku. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos jde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Potřebovali bychom však investovat ještě víc, abychom zastavili stárnutí majetku.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodu vnitřního průměru 80 mm v Nemilkově byl uveden do provozu roku 1967. Je veden v zeleném pásu a polem, křižuje vodoteč. Je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Na vodovodu nejsou na rekonstruovaném úseku přípojky.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 246,7 metrů. Součástí stavby bude vystrojení armaturní šachty a vybudování odkalovacího objektu do vodního toku. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 5. září 2013, který si zajistil vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Nemilkově, části obce Lišnice na Mostecku, vyměňujeme opakovaně poruchový vodovod v délce 246,7 m
Vytištěno: 24.06.2017 12:26, www.svs.cz