Pro média a PR

V otevřeném paženém výkopu rekonstruujeme 65 let starý vodovod v ul. Mezidomí v Ústí nad Labem

Teplice, 21. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – rekonstrukci 65 let starého vodovodu v ulici Mezidomí.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod v ulici Mezidomí zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 připojených obyvatel tohoto úseku. Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však na ni potřebovali mít ještě více prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 100 mm v ulici Mezidomí byl uveden do provozu roku 1958. Jde o propojovací řad okruhové sítě v lokalitě. Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodované a často poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu je v komunikaci vedena jednotná kanalizace z betonu průměru 500 mm z roku 1935, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v délce 80 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun. Paralelně nyní probíhají v krajském městě i další investiční akce SVS na obnově vodárenského majetku – souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dvořákově a Koněvově ulici, rekonstrukce vodovodu v ul. Masarykově a Na Schodech, rekonstrukce lapáku štěrku na ČOV Neštěmice.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V otevřeném paženém výkopu rekonstruujeme 65 let starý vodovod v ul. Mezidomí v Ústí nad Labem
Vytištěno: 28.06.2017 12:36, www.svs.cz