Pro média a PR

V plném proudu je rekonstrukce kanalizace v Kadani, ul. Budovatelů, byla v protispádu, usazovaly se tuky a ucpávala se

Teplice, 19. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Kadani, v ulici Budovatelů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizace v Kadani zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační stoka v ulici Budovatelů je z PVC vnitřního průměru 200 mm. V úseku mezi kanalizačními stokami 54321 a 54322 má stoka nevhodný spád. Je zde je položena do protispádu, jak ukázala kamerová prohlídka. Dochází tím k usazování tuků a jejímu ucpávání, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto úseku.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z glazované kameniny vnitřního průměru 300 mm. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 33 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V plném proudu je rekonstrukce kanalizace v Kadani, ul. Budovatelů, byla v protispádu, usazovaly se tuky a ucpávala se
Vytištěno: 28.06.2017 12:38, www.svs.cz