Pro média a PR

V plném proudu je rekonstrukce opakovaně poruchového vodovodu v Žatci, v ulici Kpt. Jaroše

Teplice, 7. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Žatci, v ulici Kpt. Jaroše.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však potřebovali tempo obnovy ještě zvýšit, ale v tom narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím na sociální únosnost ceny vody.

Více o stavbě:


Stávající litinový vodovodu vnitřního průměru 80 mm v ul. Kpt. Jaroše byl uveden do provozu roku 1955. Je vlivem stáří ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace z roku 1978, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 200,5 metrů. Součástí stavby bude propojení do ulice K. Škréty z HD-PE vnitřního průměru 100 mm v délce 13 metrů a přepojení 15 stávajících vodovodních přípojek. Rekonstruovaný úsek vodovodu zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro 55 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V plném proudu je rekonstrukce opakovaně poruchového vodovodu v Žatci, v ulici Kpt. Jaroše
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz