Pro média a PR

V plném proudu je souběžná rekonstrukce 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, ve Smetanově ul.

Teplice, 25. července 2013


Na Liberecku probíhá další letošní plánovaná investiční akce Severočeské vodárenské společnosti (SVS) – souběžná rekonstrukce 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, ve Smetanově ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V roce 2012 bylo určeno na obnovu majetku60% prostředků našeho investičního plánu. Letos půjdou do obnovy již téměř tři čtvrtiny prostředků, tj. 830 milionů korun.Rekonstruovaný vodovod a kanalizace ve Smetanově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro připojené obyvatele tohoto úseku.“

Více o stavbě:


Stávající ocelový vodovod průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1900. Vlivem stáří je dnes je ve špatném technickém stavu, potrubí je inkrustované a poruchové. V částečném souběhu je vedena kameninová kanalizace průměru 200 mm a zděná kruhová kanalizace průměru 500 mm. Materiál stoky je narušený prorůstajícími kořeny, popraskaný a rozlámaný, proto bude kanalizace rekonstruována současně s vodovodem.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny průměru 80 mm v délce 227,1 metrů. Dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Pro kanalizaci bude použito kameninové potrubí průměru 250 mm v délce 66,8 metrů a průměru 300 mm v délce 133,2 metrů, celkem tedy bude rekonstruováno 200 metrů kanalizace. Součástí stavby bude přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Závěrem bude provedena obnova povrchu v celé ulici z finančních prostředků města.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly zahájeny 15. července 2013 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. Souběžně v Hrádku probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lipové ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V plném proudu je souběžná rekonstrukce 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, ve Smetanově ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz