Pro média a PR

V plném proudu je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonném v P., v ul. Dlouhé, Staroměstské a K. Světlé

Teplice, 5. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí, v ul. Dlouhé,
Staroměstské a Karolíny Světlé.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí provádíme úsporně v rámci jedné akce.Rekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 550 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“

Více o stavbě:


Betonové kanalizační stoky vnitřního průměru 300 mm v ulicích Dlouhé, Staroměstské a Karolíny Světlé byly uvedeny do provozu roku 1984. Jsou ve špatném technickém stavu a často dochází k problémům s jejich průtočností až k ucpávání.

Litinové vodovodní potrubí vnitřních průměrů 100, 80 a 50 mm je vskutku historické – bylo uvedeno do provozu již roku 1901. Vodovod je s ohledem na stáří značně inkrustovaný, netěsný a s nefunkčními armaturami. Kanalizace a vodovod jsou vedeny pod povrchem místní asfaltobetonové komunikace.

V rámci investiční akce SVS dojde k souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Pro rekonstrukci vodovodu bude nově použito potrubí z polyetylénu HD-PE vnitřního průměru 80 mm v délce 203 metrů a vnitřního průměru 100 mm v délce 291 metrů. V rámci výměny kanalizační stoky bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 340 metrů. Součástí stavby je propojení na stávající kanalizační a vodovodní systém i přepojení všech 31 stávajících vodovodních a 39 kanalizačních přípojek na trase. Stavba probíhá koordinovaně s plánovanou rekonstrukcí komunikací, kde je investorem město Jablonné v Podještědí. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení byly zahájeny vlastní výkopové práce. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V plném proudu je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonném v P., v ul. Dlouhé, Staroměstské a K. Světlé
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz