Pro média a PR

V rámci jednoho výkopu probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., Arbesově ulici

Teplice, 5. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Arbesově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Prostředky se snažíme vynakládat maximálně efektivně, proto v Jablonci v rámci jednoho výkopu provedeme úsporně současnou rekonstrukci poruchových úseků kanalizace i vodovodu.

Více o stavbě:


Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 250 mm byla uvedena do provozu roku 1950 a dnes je ve špatném technickém stavu. Potrubí je staticky narušené, vykazuje netěsné spoje a kaverny. Souběžně je vedený vodovod z lineárního polyetylénu o průměru 63 mm z roku 1971. Je uložen v malé hloubce, takže každou zimu dochází k jeho zamrznutí.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 250 mm, a to v celkové délce 30 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění, ale potrubí bude uloženo v menší hloubce (původně cca 4 metry). Součástí stavby je přepojení stávajících tří kanalizačních přípojek a vybudování nové spadišťové šachty v místě napojení na řad v hlavní ulici. Pro vodovod bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 63 mm v délce 50 metrů. Přepojeno bude pět stávajících vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. Rekonstruované úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro dvě desítky připojených obyvatel.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V rámci jednoho výkopu probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N., Arbesově ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:28, www.svs.cz