Pro média a PR

V rámci jednoho výkopu provádíme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, Duchcovské ul.

Teplice, 2. července 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, v Duchcovské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám ukládá legislativa. Rekonstruovaný úsek vodovodu a kanalizace v Duchcovské ulici u nemocnice zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 1500 připojených obyvatel této lokality.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 400x600 mm a 500x750 mm v Duchcovské ulici je ve špatném technickém stavu. Stoka je značně zkorodovaná, místy jí chybí boky a dno. V souběhu s ní je ve vzdálenosti 1-2 m veden litinový vodovod průměru 100 mm z roku 1960, opakovaně poruchový. SVS proto rozhodla, že kanalizace a vodovod budou rekonstruovány souběžně a úsporně, v rámci jednoho výkopu. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v komunikaci, kde jsou parkovací zálivy střídavě s nezpevněným zeleným povrchem. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny o průměru 100 mm v délce 302,2 metrů. Pro kanalizace se použije potrubí z betonu 500x750 mm s čedičovou vystýlkou v délce 230 metrů. Součástí stavby je přepojení vodovodních a kanalizačních přípojek na trase a propojení na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V rámci jednoho výkopu provádíme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích, Duchcovské ul.
Vytištěno: 28.06.2017 12:41, www.svs.cz