Pro média a PR

V Teplicích zahajuje Severočeská vodárenská společnost rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovoduTisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje v Teplicích další z plánovaných investičních akcí roku 2006 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v lokalitě Lipová ulice. Stavební práce na vodohospodářských sítích zakončí rekonstrukce povrchu komunikací realizovaná Statutárním městem Teplice.

Stavba s názvem „Teplice, Lipová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ představuje rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který zásobuje 176 obyvatel a lázeňskou oblast města a souběžně vedených dvou větví jednotné kanalizace, na kterou je napojeno 160 obyvatel. Stávající litinový vodovodní řad z roku 1921 je značně poruchový, protože je silně zarostlý a zkorodovaný. Rovněž stávající kanalizace není v dobrém technickém stavu, protože zdivo stoky je zvětralé a na některých místech vypadané.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Stejně jako v řadě dalších lokalit, tak i v Teplicích je snahou Severočeské vodárenské společnosti provádět rekonstrukce sítí koordinovaně s naplánovanými pracemi na komunikacích tak, abychom přispěli k menší zátěži obyvatel stavebním ruchem a dopravním omezením. Pro zajištění bezporuchové dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod dojde v Teplicích, Lipové ulici k rekonstrukci sítí, a to ještě před plánovanou rekonstrukcí vozovky a chodníku, kterou zajišťuje jako svou investiční akci Magistrát města Teplice.“

Více o stavbě
:

V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti bude rekonstruováno celkem 525 metrů kanalizačních sítí a 80 metrů veřejných částí 20 ks stávajících kanalizačních přípojek. Bude k tomu použito potrubí z kameniny o průměru 300 mm. Součástí stavby bude i rekonstrukce kanalizačních šachet.

V celé délce Lipové ulice dojde k rekonstrukci stávajícího litinového vodovodního potrubí průměru 90 a 100 mm v celkové délce 619 metrů. V ul. U Císařských lázní dojde k položení potrubí z tvárné litiny průměru 200 mm v délce 562 metrů. V místě napojení na stávající vodovodní řad v ul. U Kamenných lázní se použije potrubí z tvárné litiny průměru 100 mm v délce 107 metrů. Součástí stavby je i propojení do odbočných řadů: do ul. Jungmannova, Chelčického, Poštovní, Vítězslava Hálka a směr Havlíčkovy sady k SEŠ. Dojde i k přepojení 30 ks vodovodních přípojek včetně výměny jejich veřejných částí v délce 169 metrů.

Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma Navatyp a. s. Praha. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace je v celkovém finančním objemu 17,779 milionů korun (bez DPH). Stavební práce budou zahájeny v polovině května 2006 a jejich ukončení je naplánováno do 11. 8. 2006 tak, aby mohly podle plánu proběhnout navazující opravy dotčené komunikace.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Teplicích zahajuje Severočeská vodárenská společnost rozsáhlou rekonstrukci kanalizace a vodovodu
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz