Pro média a PR

V Žatci, v ul. U Odborů, bude nový polyetylénový vodovod v délce 150 metrů

Teplice, 20. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu a stavbu kanalizačních šachet v ulici U Odborů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, tempo obnovy bychom potřebovali výrazně zvýšit, ale narážíme přitom na limity dané množstvím prostředků generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm byl uveden do provozu roku 1955. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. V souběhu ve vzdálenosti 1,5 m je veden betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm z roku 1975, která celkovou rekonstrukci stoky nevyžaduje. Dojde pouze k rekonstrukci dvou revizních kanalizačních šachet, a to v křižovatce ulic U Odborů a Fügnerovy a přibližně uprostřed trasy v ul. U Odborů. 

Nově bude pro vodovod použito polyetylénové potrubí průměru 90 mm v délce 150 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií, a to zatažením nového potrubí do původního. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 vodovodních přípojek a rekonstrukce 2 revizních kanalizačních šachet. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH. Paralelně v Žatci probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dukelské ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Žatci, v ul. U Odborů, bude nový polyetylénový vodovod v délce 150 metrů
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz