Pro média a PR

Ve Cvikově, Komenského ulici, provádíme rekonstrukci kanalizace uvedené do provozu v roce 1930

Teplice, 3. července 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace ve Cvikově, Komenského ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Letos do obnovy majetku v celém regionu působnosti SVS půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Ve Cvikově právě provádíme v Komenského ulici rekonstrukci 83 let starého úseku kanalizace, na kterou je připojeno přibližně 90 obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající kanalizace v Komenského ulici je z roku 1930. Mezi ulicemi Malá a Sídliště je z betonu průměru 600 mm v délce 175 metrů a z betonu průměru 300 mm v délce 145 metrů. Mezi ulicemi Husova a Mánesova je v délce 15 metrů z betonu průměru 600 mm. Vlivem stáří je stoka ve špatném technickém stavu, vykazuje podélné i příčné praskliny a místy chybí dno.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z hrdlové kameniny, a to průměru 300 mm v délce 244 metrů a průměru 400 mm v délce 75 metrů. Kromě toho bude použita kamenina o průměru 600 mm pro úsek v délce 15 metrů. Zde bude zrekonstruován i krátký úsek souběžně vedeného vodovodu v délce 19 metrů, kdy se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 160 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících 24 kanalizačních přípojek. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Výkopové práce budou započaty ve 28. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ve Cvikově, Komenského ulici, provádíme rekonstrukci kanalizace uvedené do provozu v roce 1930
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz