Pro média a PR

Ve Smržovce finišujeme s rekonstrukcí inkrustovaných a poruchových vodovodů v Občanské a Luční ulici

Teplice, 6. října 2013


Na Jablonecku jsou v plném proudu dvě plánované investiční akce Severočeské vodárenské společnosti (SVS) ve Smržovce – rekonstrukce vodovodů v Občanské a Luční ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruované úseky vodovodních řadů ve Smržovce v Občanské a Luční ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro celkem 220 připojených obyvatel.“

Více o stavbách:

Občanská ulice: Ve Smržovce je voda rozváděna z vodojemu Smržovka-střední ocelovým řadem vnitřního průměru 80 mm z roku 1976. Řad z nechráněné oceli je dnes silně zkorodovaný a ze 40-60% inkrustovaný. S vodovodem na Hlavní ulici, rekonstruovaným v letech 2002 a 2008, je tento řad spojen řadem z polyetylénu průměru 110 mm z roku 1983. Ten je v posledních letech opakovaně poruchový. V souběhu s ním je veden přívodní ocelový řad do vodojemu průměru 100 mm z roku 1976. 

Luční ulice: Stávající ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm v Luční ulici pochází z roku 1950. Vlivem stáří je značně inkrustovaný (přes 40%) a poruchový. SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodů v Občanské a Luční ulici, čím zajistí komplexní řešení problémů s dodávkou vody v dané lokalitě.

V Občanské ulici bude ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm a řad z polyetylénu průměru 110 mm nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v celkové délce 946 metrů a ocelový řad vnitřního průměru 100 mm bude nahrazen litinou průměru 100 mm v délce 37 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 45 vodovodních přípojek na trase. V Luční ulici bude ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v celkové délce 585 metrů. Část vodovodu v délce 38 metrů bude provedena z tlakové litiny vnitřního průměru 100 mm a bude zateplena. Rekonstrukce bude rovněž provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 45 vodovodních přípojek na trase. 

Investorem staveb je SVS. Stavba v Luční ulici byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 18. září 2013, a v ulici Občanská došlo k předání staveniště 23. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny v obou případech do 30. října 2013. 

Jde o stavby z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ve Smržovce finišujeme s rekonstrukcí inkrustovaných a poruchových vodovodů v Občanské a Luční ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:26, www.svs.cz