Pro média a PR

Vodohospodářská konference v Teplicích představila budoucnost vodního hospodářství na severu Čech


Teplice, 12. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK) uspořádaly ve čtvrtek 12. dubna 2012 vodohospodářskou konferenci na téma „Budoucnost vodního hospodářství v severních Čechách“. Více než 150 zástupců měst a obcí severu Čech a odborníků z oblasti vodního hospodářství se sešlo v prostorách Domu kultury v Teplicích, aby společně prodiskutovali legislativu oboru, dopady požadavků Evropské Unie a v neposlední řadě nové trendy.

Mezi přednášejícími vystoupil RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce Vodního hospodářství, který ve svém příspěvku představil Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015. Upozornil na silné a slabé stránky oboru a prezentoval vývoj kvality pitné vody. Podotkl, že jakost pitné vody v České republice je vyšší, než je průměrná jakost pitné vody Evropské Unie. Představil strategické cíle Ministerstva zemědělství, mezi které patří ochrana vodních zdrojů a také ochrana před povodněmi.
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje prezentovala přítomným Ing. Monika Zeman, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje. Seznámila přítomné s cílem fondu poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

V příspěvcích generálních ředitelů SVS a SčVK Ing. Bronislava Špičáka a Ing. Bohdana Soukupa zazněly priority podnikání společností v nadcházejícím období, orientace na využívání obnovitelných zdrojů energie jakožto odpovědnosti k životnímu prostředí. Ředitel Oblastního závodu Liberec SčVK Ing. Ladislav Švec prezentoval přítomným použití speciální techniky BURSTLINING. Tato bezvýkopová metoda je velmi šetrná k životnímu prostředí. Používá se tam, kde již potrubí existuje. Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího potrubí. Rekonstruované úseky běžně dosahují max délky až 150 m. SčVK v loňském roce touto metodou zrekonstruovaly propojovací vodovodní řad DN 400 Liberec Vesec o délce 362 metrů.

Konference byla pořádaná dodatečně ke Světovému dni vody a v Teplicích se již stává tradicí vodohospodářů severních Čech. Konferenci zakončil koncert Severočeské filharmonie Teplice.

 


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodohospodářská konference v Teplicích představila budoucnost vodního hospodářství na severu Čech
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz