Pro média a PR

Vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti po povodních


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) ve spolupráci s provozovatelem – Severočeskými vodovody a kanalizacemi a. s. (SčVK) - připravila aktuální informaci o stavu svého vodohospodářského majetku po jarních povodních.

V průběhu povodní byly odstaveny všechny čistírny odpadních vod (ČOV) v povodí Labe a několik ČOV v povodí Ohře a Ploučnice. Celkem bylo v důsledku povodní odstaveno 23 ČOV a 44 čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV).

Celková odhadovaná výše škod na provozovaném majetku dosahuje přibližně sedm milionů korun. Ke škodám došlo hlavně na zaplavených čerpacích stanicích odpadních vod a zanesením některých kanalizačních stok v Ústí nad Labem a Děčíně. Včasným zásahem a demontáží ohrožených technologických prvků na ČOV a ČSOV byly škody na technologiích provozovatelem (SčVK) minimalizovány, takže odhadovaná částka na jejich odstranění činí kolem dvou milionů korun.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Vzhledem ke skutečnosti, že celkový rozsah infrastrukturního vodohospodářského majetku naší společnosti na území Ústeckého a Libereckého kraje k 31. 12. 2005 představoval téměř 13 miliard korun, jsou škody způsobené letošními jarními povodněmi zanedbatelné. Ačkoliv jsou ČOV vystavěny vesměs v záplavových oblastech, již v projektu a při stavbě se s touto skutečností počítá. Kromě toho je majetek Severočeské vodárenské společnosti dostatečně pojištěn, takže ani v případě mnohem rozsáhlejších škod by se odstraňování záplavových škod nijak nepromítlo do ceny vody.“
 

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti po povodních
Vytištěno: 20.07.2017 20:45, www.svs.cz