Pro média a PR

Vodojem v Rychnově u Jablonce n. N. z roku 1924 projde celkovou rekonstrukcí

Teplice, 24. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodojemu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody, kam patří i rekonstrukce vodojemů.

Více o stavbě:


Dvoukomorový zemní betonový monolitický vodojem v Rychnově u Jablonce nad Nisou, U Hřbitova, má objem 2 x 150 m3. Je zásoben vodou z přivaděče z úpravny vody Souš a lokálního prameniště Rádelský les. Z vodojemu je zásobováno město Rychnov s více než 2000 obyvateli a mnoha rekreačními objekty potrubím z PVC průměru 200 mm. 

Vodojem byl uveden do provozu roku 1924 a dnes je ve špatném technickém stavu v důsledku stárnutí materiálů, vnitřní vlhkosti i vnějších atmosférických vlivů. Důvodem rekonstrukce je odstranění vad a poruch, jež sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na trvanlivost a použitelnost objektu: týkají se kvality betonu, omítek a kovových konstrukcí, tepelně-izolačních vlastností, ale i ke změně původního dispozičního řešení, které je v rozporu s ČSN.

V rámci investiční akce SVS dojde k realizaci řady opatření. Jde o vzduchotechnická opatření vedoucí ke kvalitnímu odvětrání objektu. Budou provedeny změny vnitřní dispozice vodojemu. Budou aplikovány hydroizolační stěrky a nátěry pro posílení vodotěsnosti, bude provedena sanace střechy. Dojde rovněž k výměně nevyhovujících zkorodovaných konstrukcí, armatur a potrubí, k výměně původních plechových dveří za plastové zateplené s těsněním a ke kompletní rekonstrukci vnitřní elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vodojem v Rychnově u Jablonce n. N. z roku 1924 projde celkovou rekonstrukcí
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz